หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายบุญส่ง จิ๋วแก้ว
นายก อบต.หนองเต่า
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดมลพิษ พิชิตยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความสามัคคี
มีคุณธรรม นำพัฒนาที่ยั่งยืน
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลหนองเต่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
สถานศึกษา เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงในตำบล
1
2
3
4
5


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


 
วัดหนองเต่าเหนือ
 
 
ที่ นว 0023.5/36 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ม.ค. 2566 ]  
ที่ื นว 0023.6/ว11 ลดเวลาในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลประจำเดือน  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว9 การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว10 สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย ไตรมาสที่ 4  [ 4 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.5/ว8 แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและร  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.1/ว1955 ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลการดำเนินงานตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของท  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
นว 0023.6/ว5 รายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ [ แนบ1 ]  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำบาดาลของจังหวัดนครสวรรค์  [ 3 ม.ค. 2566 ]  
 
เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญร่วมมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช.จังหวัดนครสวรรค์ ประจ [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองเต่า เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 86 
หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองเต่า เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 160 
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่องรายชื่อผู [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 97 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 113 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 107 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อม [ 30 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 104 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 119 
หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.หนองเต่า เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที [ 13 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 109 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 148 
วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 207 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 141 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ส [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 152 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 113 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพอุปโภค บริโภค จำนวน 200 ชุด โ [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 110 
ไข่เค็ม
 
 
 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซ์้อชุดนักกีฬาฟุตบอล 2 ทีม [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสื่อสำหรับผู้ฝึกสอนและคณะจำนวน 8 ตัว โครง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาประเพณี &ldquo [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราค [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.โกรกพระ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัว [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดทิพรส อย่าชะล่าใจ อาจตายได้ เพราะใข้เลือดออก [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินอย่างไรให้เหมาะสม [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประช [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส ปภ.เตือนเสี่ยง 5 กิจกรรมขาดสมาธิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานในมาเลเซีย [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ลาดทิพรส กรมสรรพากรเปิดให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่ในอาคารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ กฏหมายน่ารู้ ปล่อยหมากัดเพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่วงก์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับก [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.เกยไชย การประชุมประชาคมระดับตำบล [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาทอง วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00-18.00 น. การลงแขกปลูกพริกในพื้นที่ของโครงการจัด [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
 
 
 
สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (8 ม.ค. 2566)    อ่าน 19  ตอบ 0  
ทางเป็นหลุมเป็นบ่อ (2 มิ.ย. 2565)    อ่าน 2184  ตอบ 7  
 
e-Service
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2553
 


ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองเต่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  โครงสร้างพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  สุขภาพและการศึกษา
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  การบริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5621-7740 โทรสาร : 0-5621-7741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-272-6195
จำนวนผู้เข้าชม 16,583,644 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10