หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
นายถวิล เจริญคง
นายก อบต.หนองเต่า
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดมลพิษ พิชิตยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความสามัคคี
มีคุณธรรม นำพัฒนาที่ยั่งยืน
ศาสนสถาน แหล่งรวมศรัทธา
ของประชาชนในตำบลหนองเต่า
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
สถานศึกษา เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงในตำบล
1
2
3
4
5


 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


 
วัดหนองเต่าเหนือ
 
 
นว 0023.3/ว 7070 เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภา [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.1/ว 228 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7085 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 7126 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 227 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจักการน้ำอย่างบูรณา [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 226 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 225 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/7050 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 6983 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 7045 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 26 มี.ค. 2563 ]     
 
ประการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก ม.5 [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหา [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศ อบต.หนองเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
ประกาศอบต.หนองเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำเหมือง ม.1 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศ อบต.หนองเต่า เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 344 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
[ 24 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอ [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 27 
อบต.หนองเต่าได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ทำขนมช่อม่วง ขนมสาคูไส้หมู ขนมตาล ขนมข้าวเ [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนะขนาด 6 คัน 6 ล้อ มีปริมา [ 12 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 41 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 89 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกรถขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 97 
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกรถขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 177 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 247 
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
อบต.เขาดิน 25 มีนาคม 2563 บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “ตลาดเจ้าค่ะ” [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงปลาทู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ในดง [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหารในช่วงการระบาดของไว [ 28 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประมวลภาพการ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประมวลภาพการ จัดกิจกรรม big cleaning day ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.มาบแก [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.โกรกพระ กิจกรรม เทศบาลปลอดภัย ขจัดภัย covid 2019 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านมะเกลือ กิจกรรมทำความสะอาด / ฆ่าเชื้อโรค (Big cleaning Day)เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.โพธิ์ประสาท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมว่างแผนดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขา [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 2507  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 มี.ค. 2561)    อ่าน 1096  ตอบ 4  
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2553
 


การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองเต่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  โครงสร้างพื้นฐาน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  สุขภาพและการศึกษา
  กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
  การบริการประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0-5621-7740 โทรสาร : 0-5621-7741
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-040-4441
จำนวนผู้เข้าชม 5,260,742 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10